In februari vindt de jaarvergadering (ook wel: algemene ledenvergadering) plaats. Dorpslopers krijgen hiervoor een uitnodiging en agenda per e-mail. Vooraf kunnen er agenda punten worden aangedragen.

Als er herkiesbare bestuursleden zijn, dan is er de mogelijkheid om je verkiesbaar te stellen.

Deze avond vertelt het bestuur waar ze mee bezig zijn en wat de visie is voor de vereniging. Ze bespreken wijzigingen en geven daarbij hun motivatie voor de wijzigingen.
De penningmeester geeft inzicht in de financiën en de kascommissie laat weten of alles klopt.

Uiteraard is er ruimte voor de rondvraag en aansluitend is er tijd om onder het genot van een hapje en een drankje nog wat te buurten.